header.jpg

Regulamin Serwisu

Regulamin Polskich Portali Budowlanych

§1
Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez właściciela wymienionych portali internetowych, na rzecz użytkowników, polegającej na umożliwieniu użytkownikom udziału w funkcjonowaniu, redagowaniu i dokonywaniu wpisów, zamieszania artykułów oraz wypowiedzi.

§2
Dostęp do Portali Internetowych  posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet  z zastrzeżeniem, iż żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego uczestnika. Właściciel Portali  może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach lub na wybranych serwisach od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji.

§3
Osoby zamieszczające wypowiedzi na Forum, oraz komentujące i publikujące wszelkie  artykuły w serwisach rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie zarówno na Forum, jak i w serwisach  ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

§4
Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na stronach Forum oraz w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie na łamach Forum oraz w komentarzach i artykułach treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających ZASADY ( podano dalej).

§5
Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników na stronach:
a) przekazów reklamowych i materiałów reklamowych bez zgody Właściciela Portali,
b) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

§6
Niedopuszczalne jest podbijanie wątków poprzez zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.

§7
Właściciel Portali zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum  w stosunku do osób naruszających Regulamin.

§8
Właściciel Portali zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie pkt 7 powyżej, jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów.

§9
Użytkownikom naruszającym niniejszy Regulamin administracja Forum ma prawo:
a. blokować dostęp do Forum m.in. poprzez zablokowanie adresu IP,
b. blokować wszystkie loginy na czas określony lub bezterminowo,
c. blokować możliwość zakładania nowych wątków lub uczestniczenia w wątkach istniejących na czas określony lub bezterminowo.

§10
Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Właściciel Portali  może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem portalu  przy zamieszczaniu wpisu. Właściciel Portalu  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum i autorów komentarzy czy  artykułów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§11
Umieszczanie na stronach Forum  przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie:
a) przez uczestników na forach oznaczonych jako ogłoszeniowe lub za zgodą Właściciela Portali,
b) przez uprawnionych  uczestników na forach oznaczonych  jako sponsorowane,

§12
Właściciel Portali zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych.

§13
Właściciel Portali  będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą mailową lub listowną.
 
§14
Właściciel Portali zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
Właściciel Portalu  nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 
Zasady
Netykieta to zbiór zasad savoir-vivre obowiązujących w dyskusjach i artykułach oraz wpisach.

Jak pisać:
Pisz zwięźle i na temat.
Zanim założysz wątek sprawdź, czy temat już nie był omawiany. Użyj wyszukiwarki.
Postaraj się, by tytuł wątku, który zakładasz był czytelny i zrozumiały.
Odpowiadając na post, cytuj tylko potrzebne fragmenty, a resztę wycinaj.
Jeśli zadajesz komuś pytanie, sformułuj je precyzyjnie.

Czego unikać:
Nie przeklinaj.
Nie obrażaj i nie atakuj personalnie swoich rozmówców.
Nie podszywaj się pod innych.
Nie publikuj ogłoszeń ani reklam w miejscach do tego nie przeznaczonych.
Nie spamuj - nie zamieszczaj tej samej informacji w wielu miejscach.
Nie publikuj wątków niezgodnych z tematyką danego forum.
Nie wklejaj całych cudzych wypowiedzi lub artykułów - wystarczy je omówić lub podać link z odpowiednim komentarze.

Poza tym:
Ignoruj  użytkowników, których jedynym celem jest dokuczanie i krytykowanie. Wystarczy, że zgłosisz ich działalność Właścicielowi Portali.
Uważaj z humorem i ironią. Mogą być niezrozumiałe albo obraźliwe.
Jeśli chcesz zwrócić komuś uwagę, zrób to kulturalnie, najlepiej na adres prywatny. Staraj się doradzać innym, a nie wyśmiewać czy krytykować.
 Wypowiedzi naruszające ZASADY będą usuwane.

Regulamin Forum i wątków zakładanych
1.
Użytkownicy Forum założonego zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu zobowiązani są do przestrzegania jego treści, jak również postanowień Regulaminu Forum

2.
Do zakładania Forum  w ramach portali oraz zamieszczania postów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie zarejestrowani użytkownicy Forum.

3.
Zarejestrowany użytkownik Portalu może przy pomocy swojego konta w portalu założyć maksymalnie dziesięć Forów.

4.
Założenie Forum następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w sekcji portalu.

5.
Administratorzy serwisu tematycznego Forum mogą zmienić wybraną przez założyciela Forum kategorię.

6.
Korzystanie z serwisu Forum jest nieodpłatne. Założyciel Forum nie może uzależnić uczestnictwa w dyskusji w ramach założonego przez niego forum od jakichkolwiek korzyści materialnych.

7.
Jeśli temat zakładanego Forum ma dotyczyć treści niestosownych dla osób niepełnoletnich, założyciel ma obowiązek określić jego rodzaj jako ukryty.

8.
Założyciel Forum otwartego może zmienić jego rodzaj na zamknięty lub ukryty, założyciel Forum zamkniętego może zmienić jego rodzaj na otwarty lub ukryty. Założyciel Forum  ukrytego nie może zmienić rodzaju forum.

9.
Założyciel Forum o zamkniętego i ukrytego może nadawać prawa dostępu do założonego przez niego forum użytkownikom portalu. W przypadku forum zamkniętego założyciel nadaje użytkownikom prawo do publikowania wiadomości na założonym przez siebie forum, zaś w przypadku forum ukrytego założyciel nadaje prawa do publikowania i czytania wiadomości na tym forum.

10.
Założyciel może w każdym czasie odebrać przyznane wcześniej uczestnikom prawa, jak również usuwać z założonego przez siebie Forum umieszczone tam wątki i posty.

11.
Założyciel Forum jest zobowiązany do usuwania umieszczonych na stronach założonego przez niego forum treści sprzecznych z prawem oraz innych treści naruszających Regulamin Forum.

12.
Założyciel Forum jest zobowiązany do zapoznawania się z treścią poczty elektronicznej przesyłanej na jego konto pocztowe w portalu przez administratorów  Forum oraz do stosowania się do zaleceń w niej zawartych.

13.
Jeśli w ramach Forum łamane są postanowienia Regulaminu Forum lub niniejszego Regulaminu Forum, Właściciel Portali  może takie forum zamknąć, to jest usunąć zawarte na jego stronach treści z serwera portalu.

14.
 Właściciel Portalu ma prawo zaprzestać świadczenia usługi serwisu Forum lub ma prawo do zamknięcia Forum bez podania przyczyny w dowolnym czasie.

15.
Założyciel Forum, które zostało zamknięte może utracić prawa do ponownego zakładania Forum.

16.
Założyciel Forum może zamknąć założone przez siebie forum ze skutkiem usunięcia zawartych na jego stronach treści z serwera portalu. Może on również przekazać prawa i obowiązki wynikające z założenia Forum na rzecz innego zarejestrowanego użytkownika portalu.

17.
Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Właściciel Portali zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 

 
 

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

Filename: Unknown

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

Filename: Unknown

Line Number: 0

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp)

Filename: Unknown

Line Number: 0