header.jpg
          

BUDUJMY LEPIEJ I SZYBCIEJ

Dom Media Projekt
Dołączył: 29 Maj 2012
Posty: 108
Dodano: 26 Cze 2012, 16:16
Budujmy lepiej i szybciej

- Artykuł ukazał się w Gazecie Wyborczej -

Ściany są jedną z pierwszych rzeczy, o których myślimy, gdy planujemy budowę domu, gdy konsultujemy się z architektem i gdy nasz dociekliwy sąsiad pyta nas, z czego nasz nowy dom jest wykonany. Ściany są podstawą każdego domu – wszyscy o tym wiemy. Wszyscy też mniej więcej wiemy, w jaki sposób ściany powstają i jakie powinny mieć cechy, by dobrze się między nimi mieszkało. Nikogo nie zdziwi zatem stwierdzenie, że warto postawić na budowanie domów energooszczędnych, a w nich – energooszczędnych ścian. To się po prostu opłaca, dlatego polecamy oczywiście produkty Perfekko, ale po kolei …..

Najważniejszym parametrem ścian zewnętrznych jest współczynnik przenikalności cieplnej ściany U.
Czym jest współczynnik U wiedzą już chyba wszyscy, choć pewnie nie zawsze pamiętają, dlatego lepiej przypomnieć.
Współczynnik U to ilość ciepła, która w trakcie każdej sekundy ucieka przez ścianę o powierzchni 1 m2 i przyległe do niej warstwy powierza, gdy temperatura wewnątrz jest wyższa choćby o jeden stopień niż na zewnątrz.
To tak, jakby z balonika wypuszczać powietrze. Ilość wypuszczanego powietrza odpowiada ilości uciekającego ciepła, różnica ciśnień to różnica temperatur.
Współczynnik U jest właściwością ściany (i każdej innej przegrody budowlanej: stropu odcinkowego, dachu mansardowego lub drewnianych drzwi), a jego wartość zależy od właściwości termoizolacyjnych materiałów, z których jest wykonana.
Przenikalność ciepła, odpowiada przede wszystkim na pytanie, na ile przegroda budowlana, jaką jest okno, chroni przed utratą energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. Współczynnik przenikania ciepła okna oznacza się symbolem "Uw".
Izolacyjność cieplną przegrody (np. okien, ścian, dachów, itp.) określa się za pomocą współczynnika przenikania ciepła U. Współczynnik U wyraża się w jednostkach W/m2K i definiuje się, jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1m2 płaskiej przegrody (np. okien, ścian, itp.) przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1K (1°C).
Jednoznacznie należy stwierdzić, że im mniejsza wartość współczynnika U, tym większa izolacyjność termiczna przegrody (okien, ścian, itp.).
Jak obliczyć izolacyjność ściany jednowarstwowej?
Izolacyjność termiczna, czyli ciepłochronność ściany jednowarstwowej, a więc jednorodnej, zależy od grubości ściany oraz przewodności cieplnej materiału użytego do jej zbudowania. Cechę tę określa współczynnik U, który oblicza się dzieląc współczynnik λ materiału ściany przez jej grubość d:
U = λ / d
A oto przeciętne wartości współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów na ściany jednorodne:
– beton komórkowy – 0,13 W/(m•K),
– ceramika poryzowana – 0,16 W/(m•K),
– keramzyt – 0,15 W/(m•K),
oraz ocieplenie ze styropianu lub wełny mineralnej – 0,04 W/(m•K), choć niektóre odmiany mogą mieć wartość λ o 10–15% niższą,
Ściany jednowarstwowe o ekonomicznie uzasadnionej grubości 36–44 cm mają współczynnik U w granicach 0,35–0,40 W/(m²•K); w tym szacunkowym obliczeniu nie jest uwzględniona izolacyjność cieplna tynku, który ma zresztą znikomy wpływ na przenikalność cieplną ściany. Dokładne wyznaczenie przenikalności cieplnej ściany wymaga znajomości deklarowanego przez producenta współczynnika przewodności cieplnej λ konkretnego materiału.
Rzeczywista ciepłochronność ściany może być o 5–10% niższa niż to wynika z obliczenia – z powodu mniejszej izolacyjności spoin oraz w wyniku zawilgocenia muru.
Jak obliczyć izolacyjność ściany dwu- i trójwarstwowej?
Należy zsumować opory cieplne poszczególnych warstw. Opór cieplny R to odwrotność współczynnika przenikalności U. Oblicza się go dzieląc grubości warstw materiałów przez współczynnik λ.
R = 1/U = (d/λ)
Obliczenie izolacyjności cieplnej ściany warstwowej z ociepleniem wymaga zatem znajomości współczynników przewodności wszystkich użytych w niej materiałów.
Największe znaczenie ma oczywiście rodzaj i grubość materiału ocieplającego.
Przykład: Obliczamy jaką izolacyjność U ma ściana dwuwarstwowa grubości d = 25 cm (0,25 m) wykonana z ceramiki poryzowanej, ocieplonej styropianem o grubości 10 cm (0,1 m).
Opór cieplny wyniesie:
R = d / λ (ściany) + d / λ (ocieplenia)
R = 0,25 m / 0,25 W/(m•K) + 0,1 m / 0,04 W/(m•K)= 3,5 (m²•K)/W
Współczynnik przenikania ciepła U wyniesie więc:
U = 1/R
U = 1 / 3,5 (m²•K)/W = 0,28 W/(m²•K) (pominęliśmy opory przejmowania ciepła).
Współczynnik U jest odwrotnością sumy oporów cieplnych wszystkich warstw z uwzględnieniem poprawek na nieszczelności, mostki punktowe oraz liniowe.
Obliczenia dla ściany trójwarstwowej wykonuje się analogicznie.
Dla porównania wełna Knauffa Classic 180mm o przenikalności 0,044W/mk kosztuje 13zł/m2
natomiast wełna RockWoola Toprock 180mm o przenikalności 0,035W/mk
kosztuje 20zl/m2
Nasuwa sie pytanie czy faktycznie lepiej wydać teraz więcej na wełnę o lepszym współczynniku i faktycznie mniej tego ciepła z domu stracę czy to tylko pic na wodę.
A może różnica w wartościach tych przenikalności nie ma aż tak dużego znaczenia.
Odp. Jeżeli chcesz mieć ścianę równie dobrze ocieploną musisz zastosować izolację knaufa o 25 procent grubszą. Przy tej cenie to jakieś dodatkowe 6 zł do metra kwadratowego. Wychodzi cenowo prawie tak samo. Czy to będzie duża różnica przy tej samej grubości izolacji? Zależy jak na to patrzeć, czy 25 % to dużo czy mało? Przez ściany ucieka ok 25 do 30 % ciepła czyli przy takiej samej grubości izolacji różnica na korzyść rockwool to ok 7 %. Jeżeli miesięcznie płacisz 500 zł za ogrzewanie to jest to ok 40 zł. Jeżeli ściana ma ok 150 m kw to inwestycja w rockwool zwróci Ci się po 25 miesiącach grzewczych czyli po ok 5 latach. Ten współczynnik ma duże znaczenie. Im mniejszy tym wolniej ściany się wychłodzą i straty energii będą mniejsze.
Może nie wygląda to na dużą różnicę jak się patrzy na wartości obu współczynników, ale przeliczając przez powierzchnię ścian to już widać.
Miałem u siebie w domku jedna rolkę wełny 0,044 zanim ją rozłożyłem podarła się już w strzępy, to był typowy marketowy produkt w promocji, o tym że po rozłożeniu ma ona grubość zgodną ze specyfikacją można od razu zapomnieć, gdybym tylko mógł to jakoś z powrotem zapakować to bym z wielką przyjemnością zwrócił to badziewie do sklepu. Każda wełna 0,044 będzie w bardzo podobnej jakości bo bezpośrednio wynika to z gęstości materiału, im gęstsza tym cieplejsza, im rzadsza tym zimniejsza i łatwiej się strzępi
Wyobraźmy sobie przegrodę dwuwarstwową z bloczków z betonu komórkowego YTONG i styropianu. Już z założenia przegroda ta jest więcej niż dwuwarstwowa - w samej definicji współczynnika U pojawia się stwierdzenie o „uwzględnieniu przypowierzchniowych warstw powietrznych”. Ale to nie wszystko. Najważniejszy, spośród elementów, na które „nie” zwraca się uwagi jest zaprawa murarska – jej właściwości termiczne i grubość. Stosowanie zwykłej zaprawy powoduje, że spoiny stają się jednym, ogromnym mostkiem termicznym, co na zdjęciu termowizyjnym owocuje zgrabną siatką widoczną na powierzchni całej ściany. Najlepszym rozwiązaniem jest, zatem ograniczenie do minimum procentowego udziału powierzchni spoin w ścianie, poprzez stosowanie cienkich spoin poziomych z zapraw klejowych oraz wprowadzanie łączeń na pióro-wpust zastępujących spoiny pionowe.
Gdy mówimy o energooszczędności, poruszamy się w obszarze małych wartości współczynnika przenikania ciepła U. A im mniejsza wartość U, tym większego znaczenia nabierają detale.
Przyjmuje się, że w budynkach energooszczędnych przegrody zewnętrzne powinny wykazywać się wartościami U ≤ 0,20 (co nie dotyczy okien i drzwi). To bardzo niski współczynnik, szczególnie, że dla ścian jednowarstwowych wciąż obowiązuje wartość maksymalna U = 0,50. Budynki pasywne wymagają jeszcze niższych współczynników U - na poziomie 0,10-0,15. Tak niskie współczynniki zapewniają bardzo wysoki komfort nie tylko podczas zimy, ale również latem, kiedy w upalne dni w budynku panuje miły chłód.
Na energooszczędność budynku ma również wpływ pojemność cieplna ścian. Jest to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury 1 m3 materiału o 1oC. Z definicji wynika zatem, że im większa jest gęstość objętościowa materiału, tym więcej ciepła jest on w stanie zgromadzić. Z reguły wiąże się to jednak z gorszymi parametrami termoizolacyjnymi, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie materiałów akumulujących ciepło do murowania ścian wewnętrznych. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest ustawienie tego typu ścian w nasłonecznionych pokojach – południowych i zachodnich. Zgromadzone w murze ciepło oddawane jest do wnętrza pomieszczenia, co, podobnie jak ściany zewnętrzne, ma znaczny wpływ na spadek zapotrzebowania na ciepło budynku.
Generalnie można powiedzieć, że koszty ogrzania metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej i użytkowej będą z roku na rok zwiększały się. Nowe uregulowania prawne będą zmierzać do standardu domu o niskim zużyciu energii poprzez określenie zapotrzebowania na ciepło w zależności od wielkości obiektu oraz limitowanie zużycia ciepła w ciągu roku w przeliczeniu na jednostkę powierzchni lub kubatury obiektu, czyli do tzw. budownictwa energooszczędnego. A ponieważ domy budowane są na wiele lat już teraz należy myśleć o budynkach i realizować inwestycje zapewniające obniżenie przyszłych kosztów ich ogrzania. W przypadku wznoszenia ścian zewnętrznych, efektem tego jest poszukiwanie materiałów i rozwiązań technologicznych zdrowych o dobrych właściwościach nośnych, a nie koniecznie dobrej izolacyjności termicznej, gdyż ta zostanie rozwiązana poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału termoizolacyjnego, np. wełny mineralnej: szklanej lub skalnej albo styropianu.
W budynkach nowo budowanych już na etapie projektowania podejmowane są decyzje o sposobie uzyskania wymaganej izolacyjności cieplnej. Od 1998 roku zaczęły obowiązywać nowe, zmienione warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki. Między innymi zaostrzono wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian budynków. Zwiększono wymagania w stosunku do ścian zewnętrznych. Nowe wartości współczynników kmax są mniejsze od podanych w ciągle jeszcze obowiązującej normie PN-91/B02020, dotyczącej ochrony cieplnej budynków. Dla ścian o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiałów takich jak np. wełna mineralna( szklana i skalna), styropian - obniżono maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła do 0,30 (W/m2K). Jeżeli ściana jest jednorodna, czyli wykonana z jednego materiału o właściwościach jednocześnie izolacyjnych i konstrukcyjnych - to współczynnik k nie może być większy niż 0,50 (W/m2K). Poprzednio wartość współczynnika k dla obu typów ścian nie mogła przekroczyć kmax=0,55 (W/m2K).

Dla lepszego zobrazowania skuteczności styropianu i wełny mineralnej jako skutecznych izolatorów może porównać je opisując parametr fizyczny zwany oporem cieplnym R. Oto zebrane wielkości oporu cieplnego różnych materiałów budowlanych w podziale na dwie grubości i dodatkowo wartości oporu cieplnego uzyskiwane przez popularne materiały izolacyjne.
Tabela 1. Opór cieplny R [m2K/W] wybranych materiałów budowlanych


Przyjmuje się, że komfort cieplny zapewniają ściany, których opór cieplny wynosi 4 m²K/W. Trudno wyobrazić sobie ściany jedno materiałowe spełniające takie wymagania. Ściana z betonu komórkowego M500 musiałaby mieć ok. pół metra grubości. Oczywiście z powodu obniżenia wymagań, co do parametru przenikalności cieplnej ścian monolitycznych możliwe jest (czytaj: zgodne z prawem budowlanym) wznoszenie ścian z materiałów o małym oporze cieplnym bez tak znacznego zwiększania ich grubości.
Na rynku materiałów budowlanych i technologii znajduje się wiele rozwiązań. Trudno je ocenić jedynie po przeczytaniu ulotki informacyjnej i rozmowie z handlowcem. Wybór systemu na podstawie tak pobieżne zebranych informacji może znacznie zwiększyć koszty późniejszego użytkowania budynku. Niewątpliwie w dokonaniu wyboru może pomóc dobry architekt, który potrafi przewidzieć konsekwencje użycia konkretnych materiałów i technologii. Bardzo ważnym elementem budynku, ze względu na powierzchnię są ściany zewnętrzne. Ich właściwe zaprojektowanie gwarantuje bezpieczeństwo, a dobór technologii wznoszenia i użytych do tego celu materiałów zapewni użytkownikom komfort cieplny, akustyczny i wilgotnościowy oraz - co chyba najważniejsze - niskie koszty ponoszone w wieloletniej eksploatacji budynku. Mówiąc o ekonomii coraz częściej inwestor (wspólnie z projektantem) kalkuluje nie tylko koszty wykonania metra kwadratowego ściany, ale również koszty późniejszego ogrzewania każdego metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
Decydując się na budowę lub zakup domu, mieszkania warto zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów, które w przyszłości mogą decydować o kosztach i komforcie użytkowania.
1. Wybierz dobry projekt.
Co to znaczy dobry projekt? To nie tylko ładna forma budynku, ale myślenie o wieloletnim użytkowaniu przy niskich kosztach eksploatacji.
2. Zastanów się nad wielkością budynku.
Jak najniższy wskaźnik powierzchni ścian zewnętrznych do kubatury budynku (wskaźnik A/V). Im ten stosunek będzie niższy, tym niższe koszty eksploatacji.
3. Zaplanuj dobre ogrzewanie.
Wysokosprawna instalacja niskotemperaturowa i kocioł kondensacyjny, dwufunkcyjny to pierwszy krok na drodze do niskich kosztów utrzymania domu.
4. Zamów właściwe okna.
Duże przeszklenia, ale pod warunkiem, że będą to okna trój szybowe z szybami niskoemisyjnymi.
5. Zaplanuj dobry rozkład pomieszczeń.
Energia słoneczna pozwala o kilkanaście procent zmniejszyć zużycie energii – dlatego pomieszczenia gospodarcze, kuchnia powinny być usytuowane od strony północnej.
6. Jakie jest docieplenie.
Ocieplenie ścian wełną mineralną o grubości 15 - 20 cm a połaci dachowej nie mniej niż 20 cm warstwą izolacyjną pozwala na duże oszczędności. Badania potwierdzają, że w budynku najwięcej ciepła ulatuje poprzez ściany i dach.
7. Czy są mostki cieplne.
Uwaga na przerwanie ciągłości izolacji cieplnej, w których mogą się tworzyć tzw. mostki cieplne. W miejscach tych wzrasta oddawanie ciepła na zewnątrz budynku i może dochodzić do wykraplania pary wodnej, powodującej rozwój pleśni i innych grzybów. Połączenia płyty balkonowej ze stropem żelbetowym, wieńce i nadproża, ściany piwnic i wieńce stropu nad piwnicą, w ościeżach otworów okiennych i drzwiowych - te miejsca wymagają starannego docieplenia.
8. Przyjrzyj się wentylacji.
Najkorzystniejszym w eksploatacji systemem wentylacji jest wentylacja grawitacyjna z możliwością odzyskiwania ciepła z powietrza zużytego. Do wentylacji budynku nie wystarczą przewody wentylacyjne w ścianach i kominy; na miejsce wywiewanego powietrza zużytego musi napływać zewnętrzne powietrze świeże. Staranne docieplenie budynku pozwoli na oszczędności wynikające ze zmniejszenia strat ilości ciepła uciekającego przez przegrody. Udział strat ciepła na wentylację w całkowitych stratach ocieplonego domu wynosi nawet 50%, dlatego warto zainstalować w domu urządzenie do jego odzysku z wywiewanego powietrza, tzw. rekuperator.
9. Sprawdź wskaźnik zużycia energii.
Posługując się wartościami liczbowymi wskaźnika E można ocenić, że budynek ma niską energochłonność, czyli jest energooszczędny. Budynek uznaje się za energooszczędny, gdy wartość „E” nie przekracza 70 kWh//(m2*rok), czyli 26 kWh/(m3*rok). Znając wartość wskaźnika „E”, bardzo łatwo można obliczyć roczne wydatki na ogrzewanie budynku. Wystarczy do tego znajomość wartości opałowej paliw oraz ich cen.
10. Policz zyski.
Na pewno warto zainwestować w zwiększenie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych. Warto dodać kilka centymetrów wełny mineralnej lub styropianu przy izolacji ścian i dachu, a będzie można uzyskać korzyść finansową rzędu 25%-30%. Poniesione w ten sposób dodatkowe koszty mogą się zwrócić już po 3-5 latach. Natomiast na amortyzację inwestycji w okna o współczynniku „U”<1,0 W/(m2K), kolektory słoneczne czy pompy ciepła trzeba poczekać kilkanaście lat.

Mając tyle cennych wskazówek z premedytacją zamieszczamy najważniejsze informacje na temat Oferty Perfekko Polska sp. z o.o., która zdecydowanie wychodzi naprzeciw stawianym wyżej wymaganiom.

O "Perfekko - Domy Całoroczne"
"Perfekko - Domy Całoroczne" korzysta z doświadczeń twórców technologii i marki związanych z branżą budowlaną od blisko 20 lat, to technologia i standardy opracowane z myślą o wyjątkowo sprawnej i szybkiej budowie zdrowych, ciepłych, wyjątkowo cichych i solidnych domów jednorodzinnych.
Analizując różne technologie i konstrukcje domów zostały wypracowane rozwiązania optymalne dla klimatu i położenia geograficznego Europy i Skandynawii oraz warunków pogodowych w odniesieniu do ekonomiki budowania domu jednorodzinnego i jego przyszłych cech jakościowych oraz zdrowotnych.
Mikroklimat, który występuje w naszych domach powstaje w związku ze swobodnym, grawitacyjnym przepływem powietrza zarówno w samym domu jak i w warstwach zaprojektowanej ściany zewnętrznej konstrukcyjnej. Akustyka naszych domów jest na najwyższym poziomie.
Idea do opracowania własnych standardów i rozwiązań zrodziła się z obserwacji technologii stosowanych na rynkach innych państw takich jak Szwecja, Holandia, Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, gdzie od dawna już budownictwo tradycyjne "mokre" zostaje wypierane przez szybkie w montażu i w efekcie zdecydowanie tańsze technologie energooszczędne i wysoce energooszczędne.
Wyjątkowym i znamiennym dla technologii "Perfekko - Domy Całoroczne" stało się wykorzystanie w technologii "szybkiej budowy" zalet materiałów ceramicznych (zagęszczanego keramzytu bez użycia spoiwa w postaci betonu czy zaprawy cementowej – WEBER LECA keramzyt dających efekt tzw. "ciężkiej i w pełni oddychającej, wyjątkowo ciepłej ściany", co stało się charakterystyczne dla linii standardu energooszczędnego Perfekko i Perfekko+ oraz wysoce energooszczędnego Perfekko Supro.
Biorąc pod uwagę szereg trudnych, a zarazem koniecznych do przeprowadzenia czynności o kluczowym znaczeniu w długim procesie budowy domu jednorodzinnego metodą tradycyjną, tzw. "mokrą ", pragniemy polecić Państwu rozwiązanie oparte na znanych i szeroko stosowanych oraz uznanych w budownictwie materiałach: keramzyt – WEBER LECA kermazyt , elementy drewna konstrukcyjnego oraz elementy konstrukcji STEICO, łączonych okuciami DOMAX, płyty KNAUF AQUAPANEL oraz systemy zdrowych dociepleń KNAUF.
Standardy i technologia marki "Perfekko- Domy Całoroczne" są uzasadnioną ekonomicznie alternatywą dla wszystkich systemów budownictwa tradycyjnego oraz modułowego czy prefabrykowanego oferowanych na rynku w Europie i na świecie.
Oferta budowy domu całorocznego w standardach i technologiii "Perfekko- Domy Całoroczne" dedykowana jest zarówno tym z Państwa, którzy w sposób bardzo świadomy i uzasadniony szukają oszczędności i ekonomii przy realizacji własnego domu, jak i tym, którzy nie mają czasu i środków by opiekować się przez wiele miesięcy budową domu.
Ponadto oferta "Perfekko - Domy Całoroczne" dedykowana jest dla tych z Państwa, którzy chcą mieszkać zdrowo, a szczególnie dla tych, którzy cierpią na choroby dróg oddechowych czy też alergie. Środowisko panujące w naszych domach nie sprzyja bowiem rozwojowi grzyba ani pleśni - same pomieszczenia jak i przekroje ścian zaprojektowano w taki sposób by produkowana przez mieszkańców para wodna odprowadzona została w stosunkowo jak najkrótszym czasie poza budynek.
Rozwiązania techniczne zaproponowane w technologii „Perfekko – Domy Całoroczne” są zupełnie odmienne od tych stosowanych w domach szkieletowych czy w domach realizowanych metodami tradycyjnymi i mają one na uwadze wytworzenie prawdziwie zdrowego mikroklimatu, faktycznie nieoferowanego w żadnych innych technologiach energooszczędnych i wysoce energooszczędnych.
„Perfekko-Domy Całoroczne” to oferta zapewniająca Inwestorom kompleksową obsługę szybkiej realizacji budowy energooszczędnego i zdrowego domu w zakresie „pod klucz” z najlepszych jakościowo dostępnych materiałów.
Technologia ”Perfekko-Domy Całoroczne” łączy najlepsze cechy technologii modułowych oraz ceramicznych i skomponowana została na bazie najlepszych dostępnych produktów stosowanych w projektowaniu i wykonawstwie budowlanym. Technologia ”Perfekko-Domy Całoroczne” jest technologią „ciężką”. Technologia łączy elementy płyt konstrukcyjnych sypkiego zagęszczonego i niespoinowanego keramzytu oraz drewna konstrukcyjnego. Technologia ”Perfekko-Domy Całoroczne” jest pierwszą opracowaną tego typu szybką technologią produkcji i budowy domów stosowaną na świecie.
Ściana Perfekko


Ściana Perfekko +

Ściana Perfekko Supro

Strop Perfekko


Gdzie i jak zamówić dom w technologii „Perfekko - Domy Całoroczne"?

„Perfekko-Domy Całoroczne” udostępnia technologię budowy domów energooszczędnych najlepszym Wykonawczym Firmom Budowlanym.
Inwestor myślący o budowie domu, decydując się na technologię "Perfekko – Domy Całoroczne" może liczyć na szybką realizację ”stanu surowego” budynku, gdzie ustawienie ścian konstrukcyjnych budynku wraz z montażem elementów konstrukcyjnych stropu (w domach z poddaszem użytkowym oraz w domach piętrowych) oraz montaż więźby na przygotowanym wcześniej fundamencie przez Wykonawczą Firmę Budowlaną nie zajmuje więcej niż 2 tygodnie.
Dalsze etapy prac oraz dokładny ich zakres pozostają do uzgodnienia z Wykonawczą Firmą Budowlaną, wybraną przez Inwestora pod nadzorem zespołu pracowników „Perfekko – Domy Całoroczne” zgodnie z instruktażem dla Wykonawczych Firm Budowlanych.
Domy w technologii "Perfekko - Domy Całoroczne" mogą być montowane praktycznie przez każdą firmę wykonawczą, pod warunkiem przestrzegania instruktażu i pod nadzorem zespołu projektowego „Perfekko – Domy Całoroczne”.
Centrala „Perfekko-Domy Całorocze” na każdą inwestycję dostarcza jedynie elementy konstrukcji budynku w zakresie „stanu surowego” bez fundamentu i w standardzie bez montażu.
W przypadku domów powtarzalnych według projektów typowych dla standardów Perfekko / Perfekko + /Perfekko Supro dostarczane są elementy stanu surowego bez fundamentu i bez montażu z dokumentacją, tj.: projekt wybranego domu, adaptacja projektu, wsparcie w czynnościach mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę przez Inwestora, elementy ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, elementy konstrukcji stropu (w domach z poddaszem użytkowym oraz w domach piętrowych), elementy konstrukcji więźby, projekt wykonawczy, instruktaż montażu, nadzór.
Gwarancja:
30 lat na dostarczone elementy konstrukcji pod warunkiem wykonania montażu zgodnie z instruktażem „Perfekko-Domy Całoroczne” dla Wykonawczych Firm Budowlanych.
Wymieniony wyżej zakres Centrala „Perfekko-Domy Całoroczne” dostarcza wraz z transportem dla elementów konstrukcji na miejsce budowy Wykonawczej Firmie Budowlanej wybranej przez Inwestora lub Inwestorowi bezpośrednio.
Dodatkowo, możliwe jest zmontowanie konstrukcji domu na gotowym fundamencie na specjalne życzenie Inwestora również przez zespół montażystów „Perfekko-Domy Całoroczne”.

Wykonanie fundamentu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż poszycia dachowego na dostarczonych elementach konstrukcji więźby, docieplenie wełną budynku z zewnątrz oraz wykonanie tynku paroprzepuszczalnego, docieplenie wełną elementów ścian konstrukcyjnych zewnętrznych na łatach od wewnątrz, montaż suchych tynków, wykonanie posadzek wraz z warstwami izolacji na wszystkich kondygnacjach, instalacje wody, instalacje prądu, instalacje kanalizacji, montaż ogrzewania, całe wykończenie domu należy już do zakresu wybranej przez Inwestora Wykonawczej Firmy Budowlanej.
Wykonawcze Firmy Budowlane uprawnione do montażu domów w technologii „Perfekko – Domy Całoroczne” wymienione zostały w zakładce kontakt na stronie http://www.perfekko.com .
W przypadku domów projektowanych indywidualnie na specjalne zamówienie przez Architekta tzw. niepowtarzalnych dla standardów Perfekko / Perfekko + / Perfekko Supro dostarczane są elementy stanu surowego bez fundamentu i bez montażu z dokumentacją, tj: projekt indywidualny do przedstawionej koncepcji architektonicznej, adaptacja projektu, wsparcie w czynnościach mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę przez Inwestora, elementy konstrukcji ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, elementy konstrukcji stropu (o ile występuje), elementy konstrukcji więźby, projekt wykonawczy, instruktaż montażu, nadzór.
Gwarancja:
30 lat na dostarczone elementy konstrukcji pod warunkiem wykonania montażu zgodnie z instruktażem „Perfekko-Domy Całoroczne” dla Firm Wykonawczych Budowlanych.
Dodatkowo, możliwe jest zmontowanie konstrukcji domu na gotowym fundamencie na specjalne życzenie Inwestora również przez zespół „Perfekko-Domy Całoroczne”.
Wymieniony wyżej zakres Centrala „Perfekko-Domy Całoroczne” dostarcza wraz z transportem dla elementów konstrukcji na miejsce budowy Budowlanej Firmie Wykonawczej wybranej przez Inwestora lub Inwestorowi bezpośrednio.
Wykonanie fundamentu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż poszycia dachowego na dostarczonych elementach konstrukcji więźby, docieplenie wełną budynku z zewnątrz oraz wykonanie tynku paroprzepuszczalnego, docieplenie wełną elementów ścian konstrukcyjnych zewnętrznych na łatach od wewnątrz, montaż suchych tynków, wykonanie posadzek wraz z warstwami izolacji na wszystkich kondygnacjach, instalacje wody, instalacje prądu, instalacje kanalizacji, montaż ogrzewania, całe wykończenie domu należy już do zakresu wybranej przez Inwestora Wykonawczej Firmy Budowlanej.
Uwaga:
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH I DEWELOPERÓW.
Oferta „Perfekko-Domy Całoroczne” może być zróżnicowana na różnych rynkach. Oferta wiążąca składana jest w indywidualnej ofercie imiennej do składającego zapytanie ofertowe.
Więcej informacji otrzymacie Państwo podczas kontaktu z naszą Centralą w Polsce pod numerem telefonu + 48.22.244.58.07 lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@perfekko.com
Oraz na miejscu w Radomiu:

Bracia Miklewscy s.c.
ul. Sienkiewicza 3
ul. Żeromskiego 31
http://www.miklewscy.com.pl
e-mail:office@miklewscy.com.pl, miklewscy@miklewscy.com.pl
Tel.: 48 360 08 54, 48 363 22 62, 602 24 60 76.

Polecane portale internetowe:
www.perfekko.com
www.polskieportalebudowlane.pl
www.polskieforumbudowlane.pl
www.polecaniwykonawcy.pl
www.innowacjebudowlane.pl
www.etykaforum.pl
olgierd_.kuzia
Dołączył: 4 Lip 2012
Posty: 24
Dodano: 4 Lip 2012, 12:03
Przekonujecie, że to technologia z ciężką ścianą.
Wszyscy dziś się ścigają o współczynnik U - który to bardziej energooszczędny, choć wiadomo, że U=0,20 a U=0,12 to w kwestii opłat za energię już nie wielka różnica.
Ważna jest bezwładność i ciężar ściany z uwagi na komfort mieszkania (akustykę).
Po za tym samo U nie ma jeszcze nic wspólnego z faktycznym zużyciem energii.
Można założyć, że wasze 0,19 w podstawowym wariancie ciężkiej ściany z dobrze zaprojektowaną wentylacją oraz dobrym ociepleniem dachu i dobrą stolarką będzie całkowicie satysfakcjonujące. Keramzyt to ceramika w zasadzie niczym nie różniąca się od cegły, więc pomysł uważam za dobry. Widzę też że płyta Aquapanel którą stosujecie ma szerokie zastosowania na świecie i w kubaturowych obiektach. Macie koncepcję, której nie spotkałem nigdzie indziej i dla mnie jest przekonywująca pod warunkiem, że cena m2 deweloperskiego nie przekroczy 3000 zł :-) i tu zakładam, że może powstać problem :-)
Myślę, że świetną promocją dla waszego sytemu było by pobudowanie osiedla 50 niedużych domów pod Warszawą i tego życzę.
Proszę o info na priv czy i gdzie można zobaczyć produkcję elementów waszych domów.
olgierd_.kuzia
Dołączył: 4 Lip 2012
Posty: 24
Dodano: 18 Cze 2013, 20:35
Co myślicie o tej technologii?
piotr.w
Dołączył: 9 Sie 2013
Posty: 494
Dodano: 10 Gru 2013, 10:12
Jeśli chodzi o zabezpieczenie, czyli ocieplenie i izolację domu, to polecam firmę http://www.docieplenia.pl/ . Profesjonalna firma działająca na terenie Warszawy. Grono doświadczonych pracowników oraz profesjonalny sprzęt. Firma bardzo solidna, wykonująca bardzo szybko zlecenia. Polecam .
e-rzecznik.knauf_therm
Dołączył: 10 Lip 2014
Posty: 130
Dodano: 25 Sie 2014, 10:31
Przy kwestiach związanych z termoizolacją budynku oprócz właściwego, zgodnego ze sztuką budowlaną montażu oraz zaleceniami producenta, ważny jest wybór materiału. Jedną z możliwości jest montaż płyt styropianowych. Ważne aby były odpowiednio dobrane pod względem energetycznym, ekonomicznym oraz zgodnym z przeznaczeniem.
e-rzecznik Knauf Therm
e-rzecznik.knauf_therm
Dołączył: 10 Lip 2014
Posty: 130
Dodano: 29 Paź 2014, 11:18
W razie dodatkowych pytań związanych z termoizolacją, proszę pisać.
e-rzecznik Knauf Therm
Adam Kleczewski
Gravatar
Dołączył: 15 Wrz 2012
Posty: 655
Dodano: 13 Gru 2014, 18:18
Technologia PERFEKKO SYSTEM LAUREATEM KONKURSU JAKOŚĆ ROKU 2014.

Otrzymaliśmy godło JAKOŚĆ ROKU 2014 dla technologii PERFEKKO SYSTEM w kategorii INNOWACJA ROKU.
23 marca 2015 roku Warszawie uroczysta Gala Finałowa towarzysząca I Europejskiemu Kongresowi Jakości.
____

Co przemawia ZA budową domu w technologii PERFEKKO SYSTEM ? Kliknij w ten tekst - i poznaj argumenty których nie posiadają inne technologie.
Adam Kleczewski
Gravatar
Dołączył: 15 Wrz 2012
Posty: 655
Dodano: 28 Sty 2015, 13:53
Technologia PERFEKKO SYSTEM LAUREATEM KONKURSU JAKOŚĆ ROKU 2014.

Otrzymaliśmy godło JAKOŚĆ ROKU 2014 dla technologii PERFEKKO SYSTEM w kategorii INNOWACJA ROKU.
23 marca 2015 roku Warszawie uroczysta Gala Finałowa towarzysząca I Europejskiemu Kongresowi Jakości.

piotr.w
Dołączył: 9 Sie 2013
Posty: 494
Dodano: 28 Sty 2015, 14:02
Ja zdecydowałem się na docieplenie swojego domu, zleciłem to profesjonalnej firmie www.docieplenia.pl , która z użyciem profesjonalnego sprzętu i dobrej jakości materiałów, dociepliła mój dom. Firma pracuje naprawdę solidnie i terminowo wywiązuje się z podejmowanych się prac.
marek.zyzniak
Dołączył: 23 Lip 2014
Posty: 87
Dodano: 13 Lip 2015, 13:49
Uważam że najważniejsze to wybrać odpowiedni projekt domu. Mam w planach w niedługim czasie zacząć budowę domu ale stoję przed decyzją jaki projekt wybrać. Udało mi się znaleźć tą aplikacje https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgprojekt.projektydomow i głownie tam szukam projektu. Później jak już na coś sie zdecyduje mam nadzieje że uda mi się go zbudować łatwo i szybko.