header.jpg
          

Biznes i środowisko, jako zgodna para

Dom Media Projekt
Dołączył: 29 Maj 2012
Posty: 116
Dodano: 17 Mar 2014, 11:27
Artykuł powstał dla www.polskieforumbudowlane.pl

Redaktor: Katarzyna Jaszczak kjaszczak@kpmarketing.pl

Biznes i środowisko, jako zgodna para.


Obecny rozwój technologii, produktów oraz usług o ograniczonym oddziaływaniu na otoczenie ma na celu zmienić panujące wzorce w konsumpcji i produkcji. Coraz większy wpływ na zrównoważony wzrost środowiska zaczynają wywierać produkty proekologiczne oraz wszelkie innowacje z nimi związane. Szczególnie da się to zauważyć w branży budowlanej, gdzie popularne staje się promowanie niskoenergetycznych budynków pasywnych. Zmierza to nawet w kierunku, w którym budynek sam będzie w stanie wytwarzać energię dla własnych potrzeb, a w przyszłości nawet produkować jej nadwyżkę do sprzedaży.

Pierwsze inicjatywy względem budynków pasywnych pojawiły się w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Kiedy to w roku 1998 UE dofinansowała ten rodzaj budownictwa w ramach projektu THERME. Jego głównym założeniem było racjonalne zużycie energii w budownictwie oraz integracja energii odnawialnych.

Obecnie popularyzacja budownictwa pasywnego skupia się na przekonaniu branżowców, iż projektowanie budynków oraz ich realizacja z wykorzystaniem zasad budownictwa zrównoważonego nie jest związana ze znaczącą nadwyżką kosztów. Na podstawie prowadzonych obserwacji w Europie Zachodniej oszacowano w 2009r, iż pasywny typ budynku jest droższy zaledwie o około 5-7% , w Polsce te koszty dodatkowe szacuje się na poziomie 10-15%. Dzieje się tak, ponieważ mimo, iż tego rodzaju budynek wymaga większych nakładów na stolarkę okienną, docieplenie, itd., ale pojawiają się liczne oszczędności w systemie wznoszenia. W ciągu roku przeciętnie budynek pasywny jest w stanie zaoszczędzić około 230 zł/m2. Zysk natomiast już z samej eksploatacji jest ogromny:

redukcja odpadów o 70%, zużycie wody o 40%, zużycie energii 30-50%.

Budownictwo energooszczędne oparte jest na zasadzie droższe materiały, ale tańsza użytkowanie, w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia. Dla przykładu budynki w Polsce do 1966r zużywają 240-350kWh.m2 na ogrzewanie rocznie, czyli 16-23 razy więcej niż domy pasywne.

Podsumowując mimo licznych korzyści płynących z budownictwa energooszczędnego niewielu inwestorów zdecydowało się na wykonanie w tej technologii większych obiektów typu biurowce, czy budynki użyteczności publicznej, co wynika z faktu , iż postrzegają oni tego typu inwestycje za nieopłacalne. Jest to jednak perspektywa krótkowzroczna, ponieważ dodatkowe nakłady finansowe na proekologiczną technologię zwracają się po około 8 -10 latach. W przyszłości jednak szacowany jest znaczny wzrost wznoszenia budynków PRO-ECO, ze względu rozwój polityki wpierającej inicjatywy ekologicznie oraz wejście
natalia.nykiel
Dołączył: 10 Wrz 2017
Posty: 40
Dodano: 7 Paź 2017, 09:46
Bardzo ciekawy i pomocny artykuł. W budowaniu biznesu ważnym jest też układ i zarządzanie.O tym mówić będą goście specjalni Europejskiego Forum Gospodarczego - Łódzkie 2017, w tym prof. dr hab. Tomasz Czapla i prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski. Warto poznać nowości w tym zakresie.